Zašto su naučnici stavili MUMIJU u centar Velikog hadronskog sudarača?

Hadronski sudarač

Zašto su naučnici stavili MUMIJU u centar Velikog hadronskog sudarača?

Nekoliko iznenađujućih informacija o velikom hadronskom sudaraču koji je napravljen u Švajcarskoj. Osoba koja radi za Veliki hadronski sudarač bila je u kontaktu sa mnom u vezi sa nekim vrlo čudnim aktivnostima koje se dešavaju. ​