Operacija londonski most

Šta će se desiti kada Kraljica Elizabeta II Javno Umre?

Operacija londonski most

Ta poruka će verovatno glasiti "Londonski most je pao"

Pogledajte video: