Novo Normalni Spasitelj?

Novo normalna paradigma koju nam nameću svetske elite, ne prežu ni od korištenje religije i njezine simbolike kako bi ljude pripremile na novu ideološku podlogu totalitarizma.

Novo Normalni Spasitelj?

“Novo normalna” paradigma koju nam nameću svetske elite, ne prežu ni od korištenje religije i njezine simbolike kako bi ljude pripremile na novu ideološku podlogu totalitarizma. Totalitarizma koji kao i predhodni uvek opravdava svoje postupke oduzimanja osnovnih ljudskih prava i sloboda “većim dobrom”. Do 2030. godine nećete posedovati ništa i bit ćete sretni” otvoreno nagovešta WEF (Svetski ekonomski forum) u svojoj objavi na društvenim mrežama 2016. godine. WHO (Svetska zdravstvena organizacija) ima za cilj da do 2030. ne ostane niti jedan čovek na Zemlji koji nije bockan.
Jedan eklatantan primer u kojem su “apostoli” novo normalnog poretka otvoreno pokazali svoja uverenja možete videti u filmiću kojeg smo preuzeli sa “The Highwirea”, epizoda 235 u trajanju od 8 minuta linku ispod.

Pitamo se, da li ovim “novim putem” idu i naši vladajući? Po svemu sudeći da je tako.

Želite li pogledati detaljniji video s uvodom i celovitim kontekstom možete pogledati donji video.

(dokumentarac)