INKRIMINIŠUĆE: Moderna, NIAID, Bill & Melinda Gates Foundation pomogli su razvoj SARS-CoV-2 i pokrenuli eksperimente sa bockom protiv grabljivica mnogo pre COVID-19

Psihopatska zavera iza vuhanskog koronavirusa (COVID-19) pandemije nastavlja da se raspliće, a inkriminišući novi dokazi povezuju Modernu, Nacionalne institute za alergije i infektivne bolesti (NIAID), Univerzitet Severne Karoline u Čepel Hilu (UNC) i Fondaciju Bil & Melinda Gejts sa predatorima

INKRIMINIŠUĆE: Moderna, NIAID, Bill & Melinda Gates Foundation pomogli su razvoj SARS-CoV-2 i pokrenuli eksperimente sa bockom protiv grabljivica mnogo pre COVID-19

Šest godina pre COVID-19, ovi entiteti su se urotili da razviju genetski niz koji bi mogao da se ubaci u virus da izazove novu, romansku koronavirus bolest. Ovi entiteti su takođe pripremili konzorcijum eksperimentalnih, mRNA injekcija (po uzoru na bio-oružje) koje bi mogle da se iskoriste i profitiraju od ljudske populacije. Ove "COVID-19 bocke" su razvijene i prenete pre nego što je Svetska zdravstvena organizacija (SKO) objavila uzročno-posledični agens za COVID-19. Ove "BOCKE COVID-19" pripremljene su mnogo pre nego što su globalne zdravstvene vlasti uopšte proglasile "svetsku pandemiju".

Gejts fondacija je stvorila Modernu da eksperimentiše na ljudskoj genetici u godinama koje dolaze

Kako je Bil Gejts predvideo buduće pandemije godinama pre skandala COVID-19? Kako je Bil Gejts znao da će 2020. biti odlična godina za ulaganje u nove bocke? Zašto je Bil Gejts bio tako nepopustljiv u pogledu zatvaranja ekonomije i držanja ljudi kao taoca u svojim domovima?

Još 2016. godine Fondacija Bil & Melinda Gejts dodelila je 20 miliona dolara malo poznatoj biotehnološkoj kompaniji "Moderna". Sredstva su iskorišćena za podršku njihovom "početnom projektu vezanom za procenu kombinacije antitela u predkliničkoj postavci, kao i za sprovođenje prvog u ljudskoj fazi 1 kliničkog ispitivanja potencijalnog mRNA leka".

Prema okvirnom sporazumu, Fondacija Bil & Melinda Gejts odobrila je Moderni do 100 miliona dolara sredstava za "propratne projekte" koje može da odobri samo Gejts fondacija. U sklopu sporazuma, Moderna je obavezna da Gejts fondaciji dodeli određene licence koje nisu isključive. Ove licence koje nisu ekskluzivne omogućavaju Gejts fondaciji da eksploatiše MRNA tehnologije koje je kreirala Moderna kako bi omogućila drugim licencama da profitiraju od te iste intelektualne svojine. Bil i Melinda Gejts zato profitiraju od injekcija Moderne MRNA koje su finansirali. Ovi izumi su razvijeni mnogo pre COVID-19, a čak su lansirani i pre nego što je proglašena globalna pandemija.

U stvari, Moderna je korišćena kao posuda za patent preciznih genetskih sekvenci bio-oružja SARS-CoV-2. Naučnici iz Švajcarske, Indije, Italije i Sjedinjenih Država objavili su rad koji pokazuje da je Moderna patentirala specifičan nukleotidni niz od 19 kodova koji je SARS-CoV-2 dao unapređena svojstva za infektivnost. Autori su napisali da postoji samo jedna od tri trilion šansi da će se ova sekvenca nukleotida od 19 koda pojaviti prirodno i da sadrži jedinstveno mesto krznenog dekoltea.

Moderna je patentirala taj genski niz (US9587003B2) 4. februara 2016. Ovi Moderna patenti takođe uključuju US9149506B2, US9216205B2, US9255129B2 i US9301993B2 od 16. Unapređeni koronavirus razvijen je šest godina pre COVID-19, a brzo je generisan sredstvima Fondacije Bila i Melinde Gejts.

Konačni kod koji je patentirala Moderna je sledeći: "CTCCTCGCGGCA." CGG kodiran sajt Furin Dekolte je sledeći: "CCTCGCGGCACGT." Ove sekvence se ne javljaju prirodno kod virusa, ali se prirodno javljaju kod krava, biljaka, bakterija i ljudi. Pošto bakterije ne mogu prirodno da ubace svoje gene u viruse, postoji samo jedan način da ova precizna bakterijska DNK završi unutar SARS-CoV-2 virusa. Može se ubaciti samo kroz laboratorijske smetnje koristeći precizne tehnike sticanja funkcija kao što su serijski prolaz ili manipulacije bez vida.

Moderna i NIAID su prebacili kandidate za MRNA bocku u UNC pre nego što je uzročno-posledični agens zvanično identifikovan za izbijanje epidemije u Vuhanu

Na početku skandala COVID-19 otkrivena je upala pluća "nepoznatog uzroka" 31. decembra 2019. godine. SRZ je 9. januara 2020. godine utvrdila da je epidemija upale pluća u Vuhan Kini rezultat novog uzročno-posledičnog agensa SARS-CoV-2. Zapanjujuće, kandidati za bocku protiv koronavirusa MRNA koje je razvila Moderna prebačeni su na Univerzitet Severne Karoline tri nedelje ranije (12. decembra 2019). Prošlo je nekoliko godina otkako je koronavirus predstavljao pretnju za ljude, ali moderna je bila spremna sa "bockom" da reaguje na epidemije u Kineskom okrugu Vuhan pre nego što je uzročno-posledični agens mogao da bude identifikovan, pre nego što je pandemija mogla da bude kvantifikovana.

Poverljivi sporazum između Moderne i Faučijevog NIAID-a, (od 12. decembra 2019. godine) dogovoren je da se "kandidati za bocku protiv koronavirusa MRNA" prebace na primaoce u UNC. NIH, FDA i CDC su takođe bili u tome. Ralf Barić i Žaklin Kvej potpisali su sporazum 12. Takođe su ga 12. decembra 2019. potpisali predstavnici NIAID-a Ejmi F. Petrik i Barni Grejem. Modernin istražitelj Sani Himansu i zamenik generalnog savetnika Moderne Šon Rajan takođe su potpisali sporazum o prenosu bocke mRNA 17. decembra 2019. godine.

Genetske sekvence, patentirani dokazi i vremenske oznake za prenos bocke ukazuju na realnost da je iza COVID-19 postojala dobro finansirana zavera. Postojao je program razvoja bocke protiv grabljivica koji se oslanjao na namerno oslobađanje bio-oružja i naknadnih zaključavanja i medicinske tiranije. Od kada je ovaj dosluh počeo, Moderna je profitirala milijarde od ovog razvoja predatorske bocke i farmaceutskog reketiranja. Nekoliko licenci je takođe iskoristilo ovu MRNA tehnologiju, koju je prvobitno finansirala i odobrila Fondacija Bil & Melinda Gejts, i primorala stanovništvo koristeći NIAID i Faučijeva kršenja ljudskih prava.