Dr. Peter McCullough, kardiolog:

Kristalno je jasno da ove bocke uzrokuju miokarditis...

Dr. Peter McCullough, kardiolog:
Screenshot

FDA ukazuje na to da Pfizer i Moderna uzrokuju miokarditis...JEDNA SMRT JE PREVIŠE...JEDNA!!! Ni pod kojim uslovima mlada osoba ne bi trebala primiti ovu bocku, a kamoli biti prisiljavana da je primi."

Pogledajte video: