Da li Kuran kaže da počinje vreme muke?

Uoči 2022. mistici i eshatolozi iz gotovo svih verskih zajednica izrazili su prilično zastrašujuća očekivanja za narednih 12 meseci.

Da li Kuran kaže da počinje vreme muke?
Ilustracija

Jedni vode svetski rat, drugi epsku pandemiju, treći su kataklizme, treći obećavaju da će sve biti u isto vreme. I tako su svim ovim horor pričama muslimanski eshatolozi odlučili dodati nekoliko reči, skrećući opštu pažnju na sledeće stihove Kurana:

14:43 Žuriće zabačenih glava. Oči im se neće vratiti, a srca će biti prazna (ispunjena strahom i lišena svih drugih osećaja).

14:44 Sprečite ljude od dana kada će ih stići muke. Tada će oni koji su postupili nepravedno reći: “Gospodaru naš! Dajte nam kratko vreme, a mi ćemo se odazvati na Vaš poziv i pratiti glasnike." Reći će im: „Zar se niste ranije zakleli da nećete napustiti ovozemaljski svet?

14:45 Živeli ste u stanovima onih koji su bili nepravedni prema sebi. Bilo vam je jasno kako smo postupali s njima, i dali smo vam parabole."

14:46 Oni su planirali svoje zavere, ali je Allah imao svoje zavere. Ali ove intrige su mogle pomeriti planine (ili nisu mogle pomeriti planine).

Muslimani imaju svoju hronologiju od 16. jula 622. godine. e. - datumi preseljenja proroka Muhameda i prvih muslimana iz Meke u Medinu. Ovaj kalendar se zove hidžretski kalendar i pored gregorijanskog kalendara sada izgleda ovako:

2021 - 1443
2022 - 1444
2023 - 1445
2024 - 1446

Tradicionalno, eshatolozi svih zemalja i naroda su uvek pokušavali i pokušavaju pronaći direktne digitalne korespondencije između kalendara i stihova određenih svetih knjiga. Na primer, Tora ima 5.888 stihova, pa bi bilo logično pretpostaviti da svaki stih simbolički opisuje svaku narednu godinu.

Ako pretpostavimo da su tekstovi Kurana šifrovani po nekom sličnom sistemu, onda sigurno postoje i nekako registrovani podaci o današnjem vremenu. Ali kako i od čega računati?

Prema mogućem podudaranju koje je identifikovao g. Turkić, 2021. je trebala biti neka vrsta godine stalnog straha za Suru 14, ajet 43 (1443) kaže:

Oni će žuriti zabačenih glava. Oči im se neće vratiti, a srca će biti prazna (ispunjena strahom i lišena svih drugih osećaja).

Zaista, 2021. godine su se svi i sve užasno bojali. Plašili su se karantina, injekcija, novih sojeva, Trećeg svetskog rata, vulkana, padova berze, energetske krize itd. I iako se nijedan od ovih strahova nije u potpunosti ostvario, već je svima očigledno da se 11. marta 2020. godine, kada je SZO objavila pandemiju, stari svijet slomio i život više nikada neće biti isti kao prije.

Najverovatnije je ovo sama Apokalipsa, a nama preostaje samo da pokušamo predvideti šta će se i nakon čega dogoditi. Dakle, ako je nalaz gospodina Turkića tačan, onda će planine početi da se pomeraju i da se sravne sa zemljom negde 2023-2024, a 2022. će biti godina početka neke muke, očigledno Velike nevolje. I svi optimisti će vikati i tražiti odlaganje ispunjenja proročanstava. Ali odlaganja neće biti, pa pratimo razvoj događaja.