COVIDIZAM PRED SUDOM: SUĐENJE COVID- POTVRDAMA (VIDEO)

BOSS PODNIO KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV FADILA NOVALIĆA, GORANA ČERKEZA I OSTALIH ČLANOVA VLADE I KRIZNOG ŠTABA FBIH KOJA JE PODNESENA ZBOG NAJAVE PROTUZAKONITOG UVOĐENJA COVID-POTVRDA I USKRAĆIVANJA SLOBODE KRETANJA I PRAVA NA RAD GRAĐANA

COVIDIZAM PRED SUDOM: SUĐENJE COVID- POTVRDAMA  (VIDEO)
Screenshot
Federalnom tužilaštvu FBiH podnesena je krivična prijava protiv premijera Fadila Novalića i pomoćnika ministra za javno zdravlje Gorana Čerkeza, članova Vlade FBiH i Kriznog štaba FBiH, zbog najave protuzakonitog uvođenja covid-potvrda kojim se namjeravaju uskratiti prava građana na slobodu kretanja i pravo na rad.
Vlada FBiH i Krizni štab FBiH nemaju pravo djelovati u cilju diskriminacije bilo koje grupe građana protuzakonitim zaštitnim mjerama u borbi protiv koronavirusa, jer je opštepoznato da vakcinisani i nevakcinisani podjednako prenose virus, te je neutemeljeno vakcinisanim davati prednost u smislu apsolutne slobode kretanja, a s druge strane uskraćivati prava nevakcinisanim i licima koja su prebolila koronavirus.
Krivična prijava podnesena je zbog djela u pokušaju, koje se krivično procesuira kao da je krivično djelo izvršeno, s obzirom da su prijavljeni najavili uvođenje protuustavnih i protuzakonitih pravila i na taj način faktički najavili izvršenje krivičnog djela iz člana 177. Krivičnog zakona FBiH - Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina. Član 177. KZ FBiH predviđa zatvorsku kaznu od 1 do 8 godina za službena lica u Federaciji ukoliko, između ostalog, na osnovu nečijeg uvjerenja istom ograniče ili uskrate građanska prava, odnosno na osnovu tog uvjerenja daju drugim pojedincima neopravdane povlastice ili pogodnosti – naveo je Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS-a.